Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Bare få eksemplarer igjen

Arne Nyaas

I tillegg til å forvalte villreinen i Forollhogna, jobber villreinutvalget "på si" med bladproduksjon. Fjorårets utgave av "Forollhogna" ble distribuert sammen med villreinjaktkortene (750). I tillegg ble bladet lagt ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. - Bare noen få eksemplarer er igjen. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, opplyser utvalgsleder Hallvard Urset.

Satser på nytt blad i 2017

Samarbeidspartnere i bladprosjektet er Villreinnemnda og Nasjonalparkstyret. Alle er enige om å satse på nytt i 2017, og det redaksjonelle arbeidet med "Forollhogna 2017" er godt i gang. Torsdag var det redaksjonsmøte på Røros. Planen er at årets utgave av magasinet skal være i handelen i månedsskiftet juni/juli.

Trenger mange bidragsytere

- Alle som leverte tekst og bilder i fjor, er kontaktet på nytt - og vi har allerede mottatt de første bidragene. Dette setter vi stor pris på. Men mye skal til for å produsere et blad på 80 sider. Ta kontakt med redaktør Arne Nyaas, eller med en av oss i redaksjonen. Skriv langt eller kort, og legg med bilder - gamle eller nye - fra liv og virke i Forollhogna-området. Ta kontakt nå, er oppfordringen fra Urset.

Dette er målsettingen:

"Magasinet skal først og fremst være et blad for folket som bor i bygdene, et blad som i tillegg til villreinen også vinkler mot natur- og kulturarv, næring, friluftsliv, jakt og fiske - og at dette sees i sammenheng". Ansvarlig utgiver er villreinutvalget som samarbeider med villreinnemnda og nasjonalparkstyret om utgivelsen.

 

Redaksjonskomitéen for "Forollhogna 2017":

Arne Nyaas, redaktør. Epost: arnny@online.no Mobil: 95 15 12 44

Hallvard Urset. Mobil: 48 11 63 18

Terje Borgos. Mobil: 90 92 09 68

Per Ousten. Mobil: 41 69 71 71

Astrid Alice Haug. Mobil: 95 05 75 13

Elin M. Lien. Mobil: 48 17 38 24 (bli kjent med  Elin, se her)

Anita Krigsvoll. Mobil: 48 00 49 31  (for tiden sykemeldt)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas