Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ekstraordinært årsmøte 7. desember 2017

Arne Nyaas

Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Tellende areal, vedtekter og bestandsplan skal diskuteres/behandles på ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember 2017 (Kvikne Samfunnshus). Denne flokken (utsnitt) ble fotografert 31. desember 2016. Foto: A. Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har sendt ut innkalling til ekstraordinært årsmøte torsdag 7. desember. Dette er i tråd med vedtak fattet på årsmøtet i Dalsbygda 29. april i år. Kvikne er vertskap for det ekstraordinære årsmøtet og stedet er Kvikne Samfunnshus. Møtet åpnes med kaffe fra kl. 18.30 med møtestart kl. 19.00

Dette er saklista:

  • 1. Åpning, godkjenning av sakliste, valg av ordstyrer og møtereferent.
  • 2. Velge 2 til å underskrive protokollen.
  • 3. Tellende areal - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
  • 4. Vedtekter - behandling av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe.
  • 5. Bestandsplan for kommende periode - gjennomgang av forslag fra nedsatt arbeidsgruppe/villreinutvalget - orientering om framdrift fram mot endelig vedtak i ordinært årsmøte i april 2018.
  • 6. Orienteringer om høstens jakt, strukturtelling høsten 2017 og kalveprosjektet våren 2017.

Last ned:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas