Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Et fjerde og siste telleforsøk

Arne Nyaas

Et fjerde og siste telleforsøk blir gjennomført i løpet av kort tid, kanskje i påskeuka. Bildet over viser et utsnitt av en bukkehop på 70 dyr, fotografert på Storlihøa i Tynset lørdag 11. mars 2017.  Foto: A. Nyaas

Et fjerde og siste telleforsøk blir gjennomført i løpet av kort tid, kanskje i påskeuka. Bildet over viser et utsnitt av en bukkehop på 70 dyr, fotografert på Storlihøa i Tynset lørdag 11. mars 2017.  Foto: A. Nyaas

I løpet av vinteren er det gjennomført tre minimumstellinger fra fly i Forollhogna. Snart gjennomføres det fjerde - og siste.

Mandag 7. november 2016 ble det fotografert 1239 dyr (samtlige dyr sør for Ya). I flysjekken som ble gjennomført 31. desember i fjor, ble det fotografert 975 dyr; 517 ved Nappsjøen og 458 ved Holtsetra. Den tredje og foreløpig siste flysjekken ble gjennomført lørdag 11. mars. Opptellinga viste 303 dyr (en fostringsflokk på 204 på Middagshøgda i Midtre Gauldal, og tre bukkeflokker på Tynset-sida: 70, 17 og 12 dyr).

I løpet av de nærmeste dagene - enten i påskeuka eller rett over påske - går mannskapet opp på nytt for å gjøre et siste telleforsøk i vinter. For årsmøteutsendingene (Dalsbygda 29. april) er det avgjørende å ha ei god telling å vise til når årets jaktkvote skal fastsettes. Problemet nå (kalvinga nærmer seg raskt) er at mannskapet ikke kan "gå ned" for å samle fostringsflokkene, dersom dyrene går spredt. Et annet stort problem på denne tida av året, er mange bare rabber.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas