Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

"Forollhogna 2017" legges ut for salg

Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" har kommet fra trykkeriet og legges nå ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

"Forollhogna 2017" har kommet fra trykkeriet og legges nå ut for salg i samtlige Hogna-kommuner. Illustrasjonsfoto: Arne Nyaas

Årets utgave av Forollhogna-magasinet legges nå ut for salg i samtlige kommuner. Bladet er på 88 sider pluss omslag, alle i farger. Mange har bidratt med tekst og bilder. Innholdet er variert, fra landskapsbilder før og nå - til siste nytt om kalveprosjektet i området. Last ned side 1 innhold (pdf-fil).

Målsettingen med "Forollhogna" er at dette skal være et realt bygdablad (nåtid og fortid), ispedd noen sider med lett lesbart - og aktuelt - stoff om villreinen i Hogna-området. Årets utgave har artikler og bilder fra samtlige berørte kommuner. Her noen eksempler:

 • Stor interesse for landskapsbilder (Budal)
 • Dalsbygda refotografert i 2012
 • 22 utvalgte kulturlandskap i Norge, ett i Dalsbygda og ett i Budalen
 • God oppslutning om fotokonkurranse (nasjonalparkstyret)
 • Tjuholet, ikke så lett å finne
 • Fisketur langs Magnilla i 1838
 • Krongods, kobberdrift og avtale med Gud
 • Et område rikt på opplevelser
 • Vårfjellet 2017
 • Elever får opplæring i fiskekultivering
 • Historiske bilder fra Midtre Gauldal
 • Møte med en gammel venn
 • Vårnatt i tiurskogen
 • Klettsno 4H, Norges tøffeste 4H-klubb
 • Bratthøa sauhavnelag 100 år
 • Nilssenkarenes hytte i Ledalen
 • Bakgreberget på Styggfjellet
 • Høstdager med kamera i Forollhogna
 • Tunge sekker, gode minner
 • Jaktfalken - inkarnasjonen av naturens kjerne
 • Historier fra et innholdsrikt liv
 • Gjerder som fanger og dreper
 • - Her gikk vi til aksjon!
 • En kjempe i kalvebingen

 

Selges her:

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her.

Omtales her:

 

- Det blir intet blad uten bidragsytere, og der er vi utrolig heldige med mange dyktige skribenter og fotografer. En stor takk til alle disse. Og sist, men ikke minst er vi så heldige at rettighetshaverne legger bladet på hvert eneste jaktkort. Dette gjør det mulig å kunne gi ut bladet med fast inntekt for utgivelse, påpeker Hallvard Urset, leder i villreinutvalget.

Pallen med 2017-utgaven ble levert på Røros for et par dager siden. I dag var det fordeling og utkjøring. Fra venstre: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Hallvard Urset, leder i villreinutvalget og undertegnede. Trykken er meget god, og stemningen var upåklagelig. Foto: Jon Horten

Pallen med 2017-utgaven ble levert på Røros for et par dager siden. I dag var det fordeling og utkjøring. Fra venstre: Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter, Terje Borgos, sekretær i villreinutvalget, Hallvard Urset, leder i villreinutvalget og undertegnede. Trykken er meget god, og stemningen var upåklagelig. Foto: Jon Horten

AR7juli2017.jpg

Legges ut for salg i samtlige kommuner (se oversikt lenger ned)

I løpet av de nærmeste dagene blir "Forollhogna 2017" lagt ut for salg i samtlige kommuner. Utsalgsprisen er 150 kr. Alle som selger bladet, mottar provisjon.

- Uten velviljen fra rettighetshaverne i Forollhogna hadde det ikke vært mulig å gi ut Forollhogna-bladet. 600 blad går ut sammen med villreinjaktkortene. Rettighetshaverne og jegerne får bladet til samme pris som i fjor, understreker utvalgsleder Hallvard Urset, som sammen med undertegnende laster bilen med bladkasser i neste uke. Fra da av bør interesserte kjøpere kikke etter denne "plakaten" i butikk-vinduene:

I løpet av neste uke vil årets utgave av Forollhogna-magasinet være til salgs i butikker i samtlige Hogna-kommuner.

I løpet av neste uke vil årets utgave av Forollhogna-magasinet være til salgs i butikker i samtlige Hogna-kommuner.

UTSALGSSTED:

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? Bestill her.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas