Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Forollhogna-konferanse 13. mars

Arne Nyaas

Aktivitetene er mange i Forollhogna-området, som rypejakt sent på høsten. Ettertraktet! Foto: Arne Nyaas

Aktivitetene er mange i Forollhogna-området, som rypejakt sent på høsten. Ettertraktet! Foto: Arne Nyaas

Årets Forollhogna-konferanse i regi av nasjonalparkstyret arrangeres i år mandag 13. mars på Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Alle interesserte kan delta med påmelding innen torsdag 9. mars til Rennebu kommune.

Dette er programmet:

 • 09.00 - 10.00:  Dørene åpner. Kaffe og uformell prat.
 • 10.00 - 10.15: Velkommen ved Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune.
 • 10.15 - 11.35: Ferdselsprosjektet. Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna v/Vegard Gundersen, NINA
 • 11.35 - 12.00: Besøksstrategi v/Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter.
 • 12.00 - 13.00: Lunsj
 • 13.00 - 14.00: Norske natur- og kulturlandskap i endring v/Oskar Puschmann, NIBIO
 • 14.00 - 14.15: Vingelsgaard Gjestgiveri. Gårdsturisme i randsona sør for Forollhogna.
 • 14.15 - 14.25: Røros Slakteri AS. Verdiskapning med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna v/Kjell Olav Oftedal
 • 14.25 - 14.45: Beinstrekk med påfyll.
 • 14.45 - 15.25: Informasjon om skrantesjuke på villrein, samt overvåkingen av kalvinga i Forollhogna v/Olav Strand, NINA
 • 15.25 - 15.45: Oppsummering v/Sør-Trøndelag fylkeskommune.

 

Last ned programmet (pdf m/link påmelding)

 

Her ligger Mjuklia Gjestegård:

 

hognareinen.no - Arne Nyaas