Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Forsøk på kalvetelling i Forollhogna

Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

En av fostringsflokkene som ble fotografert i Sandfjellet fredag 14. juli (fotografert uten å åpne vinduet på flyet). Foto: Arne Nyaas

Fredag 14. juli ble det gjort forsøk på fotografering av fostringsflokker i Forollhogna. Noen flokker ble fotografert i området Storhø-Sandfjellet-Kongsvarden. Men, grunnlaget ble trolig for spinkelt. Været var heller ikke det beste.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ansvaret for kalvetellingene og strukturtellingene i følgende områder i tillegg til Forollhogna: Knutshø, Snøhetta øst, Snøhetta vest, Reinheimen, Rondane nord, Rondane sør, Hardangervidda, Setesdal Ryfylkeheiene og Reindalen på Svalbard.

Før telleforsøket i Forollhogna på ettermiddagen fredag i forrige uke var det Rondane nord og Rondane sør som stod på programmet. I Rondane nord ble det fotografert to store fostringsflokker, mens tellegrunnlaget i Rondane sør ble heller spinkelt. Til forskjell fra Rondane er det svært mye snø igjen i Forollhogna. Når sommervarmen og insektene kommer, vil reinen trekke opp på snøfonnene. I Forollhogna blir det trolig en ny runde med småflyet i løpet av uka.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas