Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

God omtale av "Forollhogna 2017"

Arne Nyaas

Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset.  Faksimile av dagens forside.

Redaktør/journalist Erland Vingelsgård i Tynsetingen.no har tatt seg tid til å lese årets utgave av Forollhogna-bladet. Dommen er grei. "Et nytt prakteksemplar av bladet", mener nettredaktøren på Tynset. Faksimile av dagens forside.

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette mener redaktør Erland Vingelsgård som til daglig jobber i "tynsetingen.no", nettsida som har som mål å være ei superlokal og uavhengig nettavis for Tynset.

Salget av årets utgave av Forollhogna-bladet har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som blir distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. Bladet er lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg selger godt, mens løssalget andre steder går usedvanlig tregt. Ett eksempel på det siste er Dalsbygda i Os kommune. I fjor ble det solgt nærmere 70 eksemplarer over disk i Dalsbygda. I år er tendensen den stikk motsatte. Atter andre melder om et jevnt og godt salg, eksempelvis Amneus Boghandel på Røros.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt gjøres for å redusere utgiftene mest mulig.

Et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas