Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Greit produksjonsår i lirypefjellet

Arne Nyaas

Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets rypetelling i Dalsbygda, Vingelen og Ålen bekrefter at rypejegerne går en trivelig høst i møte. Takseringsresultatet på Kvikne og på fjellstyregrunn i Midtre Gauldal er ennå ikke publisert. Arkivfoto: Arne Nyaas

Statistikken fra Ørvilldalen og Gjersjøhøa i Vingelen viser en svært god bestand av voksenfugl og over middels kyllingproduksjon. Statistikken fra Ørvilldalen omfatter samtlige år siden 2002, og årets resultat er det beste i antall observerte ryper. Det samme er tilfellet for Gjersjøhøa. Tellingene her startet i 2012. Resultatet i Dalsbygda bekrefter at 2017 går over i historien som et meget godt produksjonsår.

Rypetellingene i regi av Ålen, Haltdalen og Singsås fjellstyrer startet i 1990, og har siden pågått hver eneste høst i ukene før jaktstart. Dette var pionerene i Norge. To år senere (1992) startet dalsbygdingene med takseringer vår og høst, og 10 år senere (2002) var Vingelen i gang med tellinger i Ørvilldalen.  Fjellstyrene på "nordsida" er forsiktige med å offentliggjøre resultatene - da gode tellinger kjapt resulterer i mange henvendelser fra jegere som ønsker å få  tildelt jaktkort på allmenningene. Og på allmenningsgrunn er det likebehandling som gjelder. På privatområdene sør for fylkesgrensa er det også mange som ønsker å jakte i gode år, men her har grunneierne muligheten til å styre etterspørselen via prisreguleringer.

I Dalsbygda gjennomføres det produksjonstellinger på fem forskjellige områder (Åslia, Mastukåsa, Rabblia, Håkkårabben og Kjurrudalen), totalt 11 mil med tellelinjer. Jobben gjøres av feltleiere og innenbygds rypejegere.  I Vingelen gås det tellelinjer på totalt 4,7 mil; 1,9 mil i Gjersjøhøa og 2,8 mil i Ørvilldalen. Jobben gjøres av medlemmer i Østerdal Fuglehundklubb (ØFHK).

Hønsefuglportalen

Resultatene som presenteres via Hønsefuglportalen med Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Nord universitet som ansvarlige for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta, er en annen stor mulighet for interesserte rypejegere å skaffe seg oversikt over situasjonen før jaktstart. Takseringsresultatet fra Kvikne presenteres via Hønsefuglportalen, men resultatet fra vestområdet i Forollhogna er ennå ikke tilgjengelig for publikum. Sjekk Hønsefuglportalen

Se detaljert resultat fra Vingelen (pdf)

Se detaljert resultat fra Dalsbygda (pdf - to sider)

Les mer om årets rypetaksering i Dalsbygda på Jaktlagets nettside

Oppsummering rypetakseringer (Norges Fjellstyresamband)

Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

Sånn kan rypejakta være! Dette er opplevelser som brenner seg inn i minnet! Arkivfoto: Arne Nyaas

I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

I rypejakta kan du "stresse ned", som her ved et kaffebål i solvarme høstdagen. Arkivfoto: Arne Nyaas

 

hognareinen.no - Arne Nyaas