Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ikke skrantesjuke i Forollhogna

Arne Nyaas

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret. NB: Statistikken viser prøver innsendt og analysert de to siste årene (2016 og 2017).

220 prøver fra Forollhogna er analysert med tanke på skrantesjuke eller CWD. Samtlige prøver er negative. Dette viser oversikten i Hjorteviltregisteret. NB: Statistikken viser prøver innsendt og analysert de to siste årene (2016 og 2017).

Det er ikke påvist skrantesjuke eller CWD på villreinen i Forollhogna. Oversikten i Hjorteviltregisteret viser at 220 prøver er analysert etter jakta de to siste årene (2016 og 2017)  - samtlige prøver er negative. Tilsvarende oversikt viser at 915 prøver av villrein skutt på Hardangervidda er analysert. Også her er samtlige prøver negative. Av 846 prøver av rein felt i Nordfjella er 840 negative og 6 positive. Sjekk statistikken i Hjorteviltregisteret, du også. 

hognareinen.no - Arne Nyaas