Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Lite bevegelse på dyrene

Arne Nyaas

Villrein på full fart sørover lørdag 2. september. I bakgrunnen: Magnillsjøan. Foto: Ingebrigt Storli

Villrein på full fart sørover lørdag 2. september. I bakgrunnen: Magnillsjøan. Foto: Ingebrigt Storli

Hovedtyngden av villreinen står fortsatt på sørsida. Men, det lave skydekket de siste dagene har skapt store problemer for jegerne. Rapporten i kveld (torsdag) forteller at hovedtyngden av dyrene står i området Gjersjøen-Midthøa i Vingelen. Sjekk Villreintelefonen, ring: 820 82 090

Tidlig søndag morgen felte Erik Lillebakken fra Dalsbygda denne litjbukken i området mellom Gjersjøene i Vingelen. Jegerne gikk fra Dalsbygda lørdag morgen. Foto: Vegar Lillebakken

Tidlig søndag morgen felte Erik Lillebakken fra Dalsbygda denne litjbukken i området mellom Gjersjøene i Vingelen. Jegerne gikk fra Dalsbygda lørdag morgen. Foto: Vegar Lillebakken

hognareinen.no - Arne Nyaas