Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ny minimumstelling gjennomført

Arne Nyaas

Sjeldent gode sporingsforhold på Langfredag. Denne fostringsflokken ble fotografert på vestsida av Litj-Hiåsjøen i Tynset. Sporslepa var godt synlig på lang avstand. Foto: A. Nyaas

Sjeldent gode sporingsforhold på Langfredag. Denne fostringsflokken ble fotografert på vestsida av Litj-Hiåsjøen i Tynset. Sporslepa var godt synlig på lang avstand. Foto: A. Nyaas

Villreinutvalget i Forollhogna har gjennomført nok ei minimumstelling av villreinstammen i området. Tellinga ble gjennomført under meget gode sporingsforhold på ettermiddagen fredag 14. mars (Langfredag). Utfarten var stor i hele området, og mange la nok merke til småflyet.

Kalvinga i Forollhogna starter i siste halvdel av april. Det er avgjørende at fostringsdyrene ikke forstyrres så nær kalving. Derfor ble det ikke gjort forsøk på å samle dyrene. Samtlige tellebilder ble tatt fra relativt stor flyhøyde. Tellebildene må uansett være gode. Derfor brukes det kamera med høy bildeoppløsning og en kraftig telezoom. Innstilling av ISO og lukkertid er også avgjørende for resultatet. Vinduet på flyet åpnes når bildene blir tatt.

Her et utsnitt av bildet over (den tette hopen i venstre bildekant). Oppløsningen må være så god når dyrene telles, og ikke minst, for å skille mellom simler og bukker. Foto: A. Nyaas

Her et utsnitt av bildet over (den tette hopen i venstre bildekant). Oppløsningen må være så god når dyrene telles, og ikke minst, for å skille mellom simler og bukker. Foto: A. Nyaas

Bukkehop fotografert ved Øvsthussetra vest i Midtre Gauldal kommune. Foto: A. Nyaas

Bukkehop fotografert ved Øvsthussetra vest i Midtre Gauldal kommune. Foto: A. Nyaas

Mange gikk på tur med bikkja i bånd, men både på nord- og sørsida var det flere som lot fuglehunene søke fritt. Båndtvangen gjelder fra 1. april. Foto: A. Nyaas

Mange gikk på tur med bikkja i bånd, men både på nord- og sørsida var det flere som lot fuglehunene søke fritt. Båndtvangen gjelder fra 1. april. Foto: A. Nyaas

Forollhogna (1332 moh.) med Synnerdalen i bakgrunnen fotografert kl. 16.13. Det er sjelden at fjellene "på nordsida" er så kvite så sent på vinteren. Foto: A. Nyaas

Forollhogna (1332 moh.) med Synnerdalen i bakgrunnen fotografert kl. 16.13. Det er sjelden at fjellene "på nordsida" er så kvite så sent på vinteren. Foto: A. Nyaas

Last ned tellerapporten (pdf)

 

hognareinen.no - Arne Nyaas