Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Mot rekordlav fellingsprosent?

Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er på 600 dyr. Anslaget ei uke før jaktslutt er at cirka 300 dyr er felt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets kvote i Forollhogna er på 600 dyr. Anslaget ei uke før jaktslutt er at cirka 300 dyr er felt. Arkivfoto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt i Forollhogna kan resultere i historisk lav felling. Årets kvote er på 600 dyr. Nå er det ei uke igjen av jakta - og anslagsvis 300 dyr er felt. 179 prøver fra Forollhogna er - per dato - sjekket med tanke på Skrantesjuke (CWD). Samtlige prøver er negative.

En ringerunde til de største rettighetshaverne forteller at cirka 300 dyr er felt så langt i jakta. Dette er situasjonen per dato: Budal cirka 50 prosent felling, Kvikne cirka 60 prosent felling, Dalsbygda 40 prosent felling, Vingelen 83 prosent felling og Ålen/Haltdalen cirka 50 prosent felling.

Til sammenligning: I fjor ble 598 av 750 dyr felt; fellingsprosenten ble da 79,7. I 2015 ble 581 dyr av kvoten på 700 felt - fellingsprosent på 83. I 2014 ble 629 dyr av kvoten på 700 felt; fellingsprosent på 89,7.

Hoveårsaken til den lave fellnga så langt i år må i hovedsak tilskrives vindretninga, som med unntak av noen få dager, har vært sørlig. I tillegg har dyrene stått langt vest.

I fjor ble villreinjakta forlenget med noen dager. Dette ble gjort for å få opp fellingsprosenten. På årsmøtet i vår fikk villreinutvalget kritikk for dette. Det ble hevdet at villreinjakta forstyrret rypejakta. I år avsluttes villreinjakta onsdag 20. september.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas