Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

I gang med "Forollhogna 2017"

Arne Nyaas

Salget av "Forollhogna 2016" gikk greit, og nå starter jobben med "Forollhogna 2017". Fotomontasje: Arne Nyaas

Salget av "Forollhogna 2016" gikk greit, og nå starter jobben med "Forollhogna 2017". Fotomontasje: Arne Nyaas

"Forollhogna 2016" ble meget godt mottatt av leserne. I tillegg til 750 eksemplarer som ble distribuert sammen med villreinjaktkortene, er flere hundre blad solgt over disk. - Tilbakemeldingene er udelt positive, og nå satser vi på nytt, opplyser utvalgsleder Hallvard Urset.

Arbeidet med "Forollhogna 2017" har startet. I år som i fjor skal magasinet være i handelen til fellesferien. Produksjonsvedtaket ble fattet i et møte rett før jul. Magasinet skal også i år trykkes i 1500 eksemplarer, og blir lagt ut for salg i samtlige "Hogna-kommuner". Magasinet selges på provisjonsbasis.

 

Dette er målsettingen:

"Magasinet skal først og fremst være et blad for folket som bor i bygdene, et blad som i tillegg til villreinen også vinkler mot natur- og kulturarv, næring, friluftsliv, jakt og fiske - og at dette sees i sammenheng". Ansvarlig utgiver er villreinutvalget som samarbeider med villreinnemnda og nasjonalparkstyret om utgivelsen.

 

Gode tilbakemeldinger

- Tilbakemeldingene på 2016-utgaven har vært meget gode. Leserne setter pris på stoffvalget vårt, forteller utvalgsleder Hallvard Urset, som lover like stor variasjon i artikler og bilder, også i 2017-utgaven.

- Men for å greie dette, er vi avhengig av at mange ønsker å bidra med tekst og bilder. Det er bare å ta kontakt med redaksjonen, enten du ønsker å skrive langt eller kort, eller om du har bilder - gamle eller nye - fra liv og virke i Forollhogna-området. Ikke vent, ta kontakt nå, er oppfordringen fra Hallvard Urset.

 

Og dette er redaksjonskomitéen for "Forollhogna 2017":

Arne Nyaas, redaktør. Epost: arnny@online.no Mobil: 95 15 12 44

Hallvard Urset. Mobil: 48 11 63 18

Terje Borgos. Mobil: 90 92 09 68

Per Ousten. Mobil: 41 69 71 71

Astrid Alice Haug. Mobil: 95 05 75 13

Anita Krigsvoll. Mobil: 48 00 49 31

Fotomontasje: Arne Nyaas

Fotomontasje: Arne Nyaas

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas