Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Pålagt innsamling i Forollhogna

Arne Nyaas

I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av   alle skutte dyr eldre enn kalv  . Foto: Mattilsynet

I Forollhogna skal det i høst tas hjerneprøve og møkkprøve av alle skutte dyr eldre enn kalv. Foto: Mattilsynet

I høst skal det tas hjerneprøve og møkkprøve av alle felte dyr i Forollhogna - unntatt kalv. Det samme skal skje på Hardangervidda og i Lærdal-Årdal og Vest-Jotunheimen (forutsatt at det åpnes for jakt i de to sistnevnte områdene). I Nordfjella skal hele hodet av voksne dyr leveres inn til lokale mottaksstasjoner.

Skrantesjuken (CWD), som er en smittsom og dødelig sjukdom, ble første gang påvist på ei villreinsimle i Nordfjella på senvinteren i 2016. Samme høst ble det påvist skrantesjuke på ytterligere to dyr i det samme området. Fra og med i høst legges det opp til økt fokus på prøveinnsamling i forbindelse med villreinjakta, også i andre områder.

NB (gjelder også Forollhogna): Nettsida www.villrein.no har mye informasjon om skrantesjuken og prøvetakingen i høst. Her ligger det også link til en demonstrasjonsvideo (Mattilsynet). Her vises det hvordan hjerneprøven skal tas ut. I tillegg kan du laste ned en utskriftsvennlig pdf-versjon av all informasjon. Gå til www.villrein.no

I god tid før jaktstart kommer villreinutvalget i Forollhogna med mer informasjon om prøvetakingen av simler og bukker.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas