Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Populær fuglehundbok i ny utgave

Arne Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas

Olav Schjetnes bok "Den glade Fuglehund" fra 1992 (til venstre) regnes som en klassiker. Boka ble trykket i 18 000 eksemplarer og ble raskt utsolgt. I høst kommer en ny, oppdatert og utvidet utgave av boka. Foto: A. Nyaas


Olav Schjetnes bok «Den glade Fuglehund» (1992) kommer nå i en ny, oppdatert og utvidet utgave. Boka fra 1992 utgitt på Se og Hør Forlaget A/S i et opplag på 18 000, ble raskt utsolgt.


Ønsket om en relansering har vært økende. Etter avtale med Olav Schjetne, populært kalt for «Dovregubben», har Arild Mangschau gjort jobben. Mangschau som stod for redigeringen av 1992-utgaven – og som var en nær venn av Schjetne – skriver blant annet følgende i forordet i 2017-utgaven:

«Den nye utgaven har i hovedsak bokens opprinnelige tekst med Olavs språkdrakt. Men vi har byttet ut de fleste bildene, bortsett fra instruksjonsbildene. 1992-utgaven manglet omtale av skogsfugljakt. Det har sin forklaring i at Olav, som selv hadde betydelig innsikt i rypeforskning, var opptatt av dokumentasjon. Han var derfor tydelig på at omtale av skogsfugljakt måtte være forankret i kontakt med forskningsmiljøet. Det manglet vi i 1992, og tanken ble skrinlagt. Den kontakten har vi hatt nå, med professor Per Wegge ved Norges Miljø og Biomedisinske Universitet (NMBU). To kapitler er lagt til, ett om skogsfuglens vaner og ett om skogsfugljakt. Jeg har i all beskjedenhet ført dette i pennen og støttet meg til Wegge og hans litteratur, egne erfaringer og innspill fra kyndige skogsfugljegere. Min språkdrakt er selvsagt en litt annen enn resten av teksten».


Og videre: «Rekken er lang av hjelpere og jeg har møtt stor velvilje i fuglehundmiljøet. For å lykkes ble det igjen (kfr. Forord 1992) avgjørende med hjelp av Bjørn Atle Holter-Hovind, som har vært sparringspartner og rådgiver i mange forhold knyttet til bokutgivelsen. Min gode venn Svein Golf Helleland har gjennom hele prosessen utrettelig bidratt med veiledning, fotohjelp, råd og trøst – takk, Svein. Kontakten med en rekke naturfotografer, fra de helproffe til rene amatører, kan jeg i stor grad takke Sirikit Lockert for. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg er de alle stor takk skyldig».


«Til slutt: Dette er en oppdatert, utvidet og modernisert utgave av den opprinnelige boken til Olav Schjetne. Mitt ydmyke håp er at «arven» etter «Dovregubben» på denne måten kan videreføres til glede for fuglehunder og jegere i fremtiden. Setskog, september 2017, Arild Mangschau, sign»

Arild Mangschau opplyser til undertegnede at boka kommer til å koste 399 kr. pluss evnt. porto. Lanseringen av boka skjer i midten av november 2017. Innen den tid skal nyutgivelsen få ei egen nettside på følgende adresse: www.dengladefuglehund.no (kommer snart).

Til opplysning: Arild Mangschau arbeider til daglig ved Ullevål sykehus. Han er seksjonsoverlege og hjertespesialist. Ellers: Flere av bildene i boka er fra Forollhogna-området, blant andre disse to (fra samme situasjon):

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

Foto: Arne Nyaas

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas