Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Se bilder fra kalveprosjektet

Arne Nyaas

Også i år følger oppsynet i Forollhogna med på kalvinga. Det samme gjør denne bukkehopen som var svært interessert i en av de nyfødte kalvene. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Også i år følger oppsynet i Forollhogna med på kalvinga. Det samme gjør denne bukkehopen som var svært interessert i en av de nyfødte kalvene. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) sendte denne rapporten til undertegnede i ettermiddag:

"Her er ei kort oppsummering så langt: Vi har akkurat vært ute på kalvingsprosjektets 3. tellerunde. Til sammen talte vi ca 800 dyr. I de to første periodene har fostringsdyrene gått samlet i stort sett en stor flokk (den som ble strukturtalt til rundt 900 første telledag). Det har vært litt utfordrende å telle på en så stor flokk og det har blitt mye venting for å få til gode posisjoner for telling og at dyrene står så de er mulig å skille på alder og kjønn.

I denne tredje tellerunden var imidlertid dyrene oppdelt i flere mindre flokker og mye mer spredt i området. Det har også skjedd mye fra andre tellerunde hva gjelder antall kalver. Nå er nok over halvparten av simlene ferdigkalvet, men mer eksakt data på dette får vi først når vi sammenstiller all data til slutt etter at tellesesongen er avsluttet.

Det har ikke vært så mye ørn å se i nærheten av flokkene så langt i år og ingen kalver er funnet ørnedrept."

En av bukkene måtte "sjekke" den nyfødte. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

En av bukkene måtte "sjekke" den nyfødte. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling av flokk ved Dølbuøyan (se utsnitt under). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling av flokk ved Dølbuøyan (se utsnitt under). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Utsnitt av flokken ved Dølbuøyan (se bildet over). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Utsnitt av flokken ved Dølbuøyan (se bildet over). Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Alle observasjoner krysses av på skjema. Antall dyr fordelt på simle, kalv, ungdyr og bukk registreres. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Alle observasjoner krysses av på skjema. Antall dyr fordelt på simle, kalv, ungdyr og bukk registreres. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd

Telling ved Gråkneppan/Kløftin. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Telling ved Gråkneppan/Kløftin. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Denne bukkeflokken kom for å "sjekke ut" mannskapet. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

Denne bukkeflokken kom for å "sjekke ut" mannskapet. Foto: Kristin Lund Austvik, Kvikne Utmarksråd.

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas