Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Siste jaktdagen - endelig dyr i Dalsbygda

Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Det har nesten ikke vært villrein på dalsbygdgrunn i løpet av villreinjakta. I ettermiddag (19. august) trakk cirka 500 dyr vestfra og inn på Tverrfjellet. De første dyrene ble felt i løpet av ettermiddagen i dag. Arkivfoto: Arne Nyaas

Etter 19 dagers jakt nesten uten dyr i Dalsbygda trakk flere hundre villrein inn mot Tverrfjellet i ettermiddag. Jegere som ikke har felt, skal ha blitt varslet av oppsynet og via Dalsbygda Jaktlag. Det store spørsmålet nå: Hvordan blir været på den siste jaktdagen? Det er varslet snøvær som kommer østfra.

I løpet av hele villreinjakta har jaktoppsynet på Kvikne holdt hognareinen.no orientert om "ståa" - og forhåpentligvis har mange villreinjegere dratt nytte av opplysningene som er lagt ut. Statistikken viser at besøket på nettsida har vært stort.

- Dyrene som nå er i Dalsbygda trakk østover fra Y-tjønnan, over Rundhøgda og videre mot toppen av Tverrfjellet. Jeg har fått beskjed om at de første dyrene skal være felt på østsida av Tverrfjellet, opplyser jaktoppsyn Ingebrigt Storli. Ifølge Storli var det også en stor villreinhop i sørhellinga av Sandfjellet på ettermiddagen i dag.

Både Yr og Storm melder om snø som kommer østfra i morgen, men Ingebrigt Storli tror ikke at dette vil ødelegge jakta på den siste dagen.

- Med ruskevær nordfra ville situasjonen vært en annen. Jeg har tro på at det blir ei fin jaktavslutning, avslutter Ingebrigt Storli.

Sjekk villreintelefonen: 82 08 20 90

 

hognareinen.no - Arne Nyaas