Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Siste året med bladproduksjon?

Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

Årets villreinjakt er over. Er det samme tilfellet med bladproduksjonen? Blir "Forollhogna 2017" den siste utgaven? Foto: Arne Nyaas

"En glitrende utgave av bladet Forollhogna". Dette skrev redaktør Erland Vingelsgaard i nettavisa tynsetingen.no i begynnelsen av august. Arbeidets Rett har skrevet om det tekniske knyttet til årets utgivelse, men ingen ting om innholdet. Salget så langt tyder derfor på at "Forollhogna 2017" blir den siste. Uten inntekter nok blir villreinutvalget trolig nødt til å skrinlegge bladprosjektet. Les omtalen i nettavisa tynsetingen.no

 

Tregt salg flere steder

Salget av "Forollhogna 2017" har gått "så som så". I tillegg til de 600 eksemplarene som ble distribuert sammen med villreinjaktkortene, er villreinutvalget avhengig av å selge minst like mange i løssalg. I slutten av juni ble årets utgave lagt ut for salg på utsalgssteder i samtlige "Hogna-kommuner". Enkelte utsalg har solgt relativt bra, mens løssalget andre steder har gått usedvanlig tregt. Se oversikten over utsalgssteder.

Forollhogna villreinutvalg som utgiver, er helt avhengig av å få "endene til møtes" - økonomisk. Ingen av bidragsyterne mottar honorar. Utgiftene er knyttet til produksjon og trykk, men ligger - sammenlignet med tilsvarende bladproduksjoner - langt under i kostnad. Alt er gjort for å redusere utgiftene mest mulig. Men, et underskudd i år vil bety en definitiv stopp for "Forollhogna-bladet". Nå er det opp til leserne å bestemme. Bladet er på 92 sider, alle i farger. Prisen (løssalg) er 150 kr. Se oversikten over artikler i "Forollhogna 2017"

 

Si hva du mener om årets utgave (dette er viktig for oss)

Er du en av dem som har lest årets utgave? Da er vi interessert i å høre din mening. Benytt skjemaet under eller send en epost til redaktøren. Så snart vi har fått nok tilbakemeldinger, lager vi ei oppsummering og offentliggjør resultatet via hognareinen.no. Ikke nøl. Si din mening nå!

Ønsker du å få bladet tilsendt i posten? (150 kr pluss porto). Bestill her.

Si din mening her:

Mitt navn: *
Mitt navn:

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas