Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Jakt - søk på utvalgskortene, nå!

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har fått tildelt 20 villreinkort i år. Søknadsfrist er 10. juni 2017

Forollhogna villreinutvalg har fått tildelt 20 villreinkort i år. Søknadsfrist er 10. juni 2017

Villreinutvalget har fått tildelt 20 villreinkort i år. Syv av kortene (simle/kalv) forbeholdes villreinutvalgets opplæringsprosjekt i ungdomsskolene. De øvrige kortene (simle/kalv) blir tildelt førstegangsjegere etter søknad. Bukkekortene (én storbukk og fem småbukker) selges gjennom anbud. Søknad/anbud sendes via epost til: post@hognareinen.no

Søknadsfrist er 10. juni 2017

 

hognareinen.no - Terje Borgos