Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

"Skrint beite" for reinen i seterdalene

Arne Nyaas

Beitemessig er setervollene et "sikkerstikk" for villreinen i månedsskiftet april/mai; men ikke i år. Bildet over er tatt av SNOs Berit Broen søndag 30. april - og viser fostringsdyr som har trekt ned i Synnerdalen, her Sørstuøya.

Beitemessig er setervollene et "sikkerstikk" for villreinen i månedsskiftet april/mai; men ikke i år. Bildet over er tatt av SNOs Berit Broen søndag 30. april - og viser fostringsdyr som har trekt ned i Synnerdalen, her Sørstuøya.

Det er lite som minner om vår i seterdalene i Forollhogna-området. Snøen ligger fortsatt djup - og villreinen sliter med å finne næringsrikt "ferskfór".  Fredag 28. april ble 904 dyr flyfotografert ved Finntjønnan lengst sør i Endalen. Et par dager senere trakk dyrene østover og ned i Synnerdalen. Men der lå snøen fortsatt djup - og villreinen trakk til fjells igjen.

Vårbeitet på setervollene er et "sikkerstikk" for villreinen i Forollhogna-området. Etter en lang vinter med skrint beite på snaublåste rabber, trekker reinen alltid ned på vollene. Før setervegene åpner kan dyrene beite i fred og ro. Det kunne dyrene ha gjort i år også, hadde det ikke vært for all snøen. Når kommer vårvarmen?

Bildene under er alle tatt av Berit Broen i Statens naturoppsyn (SNO).  To dager etter at vi flyfotograferte en fostringshop på 904 dyr ved Finntjønnan i Endalen, trakk dyrene østover og ned i Synnerdalen. Berit Broen fotograferte villrein flere steder i Synnerdalen.

Sørstuøya i Synnerdalen. Foto: Berit Broen, SNO.

Sørstuøya i Synnerdalen. Foto: Berit Broen, SNO.

Dyr øst for Bua, i Nybuslette. Foto: Berit Broen, SNO

Dyr øst for Bua, i Nybuslette. Foto: Berit Broen, SNO

Bjørkåsvollen. Foto: Berit Broen, SNO.

Bjørkåsvollen. Foto: Berit Broen, SNO.

 

For spesielt interesserte:

Last ned rapporten fra flytellinga fredag 28. april 2017 (pdf)

 

Sammenlign været (link til privat nettside): 

9. mai 2017         9. mai 2016        9. mai2015         11. mai 2014        11. mai 2013

12. mai 2012      13. mai 2011      12. mai 2010

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas