Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Starter jobben før neste telling

Arne Nyaas

Fostringsflokkene står nå langt vest i Forollhogna-området, som denne flokken (utsnitt) som ble fotografert i området Storhø/Holtsetra i Rennebu på nyttårsaften. Foto: Arne Nyaas

Fostringsflokkene står nå langt vest i Forollhogna-området, som denne flokken (utsnitt) som ble fotografert i området Storhø/Holtsetra i Rennebu på nyttårsaften. Foto: Arne Nyaas

Villreinutvalget i tett samarbeid med fjelloppsynet og SNO skal de nærmeste ukene gjøre forsøk på å stedfeste hvor fostringsflokkene og bukkeflokkene står i terrenget. Når dette er gjort, går småflyet opp på første og beste værdag for å fly linjesystemet øst-vest/vest-øst. Beregnet vinterbestand i Forollhogna skal være på drøye 2000 dyr.

Nyttårsaften ble to fostringsflokker fotografert i området Nappsjøen (Kvikne) og ved Holtsetra øst for Storhø i Rennebu. I den første flokken var det 517 dyr, i den andre 458 dyr; totalt 975. Til sammenligning ble det påvist 1239 dyr i minimumstellingen som ble gjennomført 7. november 2016; 1098 simler/kalver og 141 bukker. Bildene fra nyttårsaften viser at bukkene har trukket ut - og at de nå beiter for seg sjøl.

Målet for vinterens minimumstelling er å fotografere minst 90 prosent av beregnet vinterbestand, med andre ord cirka 1900 dyr.

Bildet viser fostringsflokken ved Holtsetra i Rennebu. Ved opptelling forstørres bildet (se over). Foto: Arne Nyaas

Bildet viser fostringsflokken ved Holtsetra i Rennebu. Ved opptelling forstørres bildet (se over). Foto: Arne Nyaas

Det er varierende forhold i fjellet nå. Her flyr vi over Bjønntjønnan i Vingelen (Gjersjøen lengst unna). Foto: Arne Nyaas

Det er varierende forhold i fjellet nå. Her flyr vi over Bjønntjønnan i Vingelen (Gjersjøen lengst unna). Foto: Arne Nyaas