Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Stor interesse for Forollhogna-konferansen

Arne Nyaas

Den årlige Forollhogna-konferansen i regi av nasjonalparkstyret samler mange interesserte. Stedet i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Foto: Arne Nyaas

Den årlige Forollhogna-konferansen i regi av nasjonalparkstyret samler mange interesserte. Stedet i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu. Foto: Arne Nyaas

Den årlige konferansen i regi av Forollhogna nasjonalparkstyre samler stadig flere interesserte. Stedet for konferansen i år var Mjuklia Gjestegård i Rennebu kommune.  Mandag kunne Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret, og Ola Øie, ordfører i Rennebu, ønske 95 påmeldte velkommen til et spenstig program.

 • Velkommen v/Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune. Last ned (pdf).
 • Ferdselsprosjektet. Menneskelig aktivitet og villrein i Forollhogna v/Ingrid Nerhoel (NVS Nord), Stine Rybråten (NINA) og Olav Strand (NINA). Last ned (pdf).
 • Besøksstrategi v/Astrid Alice Haug, nasjonalparkforvalter. Last ned (pdf).
 • Norsk natur- og kulturlandskap i endring v/Oskar Puschmann, NIBIO. Last ned (pdf).
 • Vingelsgaard Gjestgiveri. Gårdsturisme i randsona sør for Forollhogna v/Ingrid Vingelsgaard. Last ned (pdf).
 • Røros Slakteri AS; verdiskapning med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna v/Kjell Ove Oftedal. Last ned (pdf).
 • Informasjon om skrantesjuke på villrein, samt overvåking av kalvinga i Forollhogna v/Olav Strand, NINA. Last ned (pdf).
 • Oppsummering v/Stig Klomsten, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Last ned (pdf).
 • Samlet påmelding. Last ned (pdf).

NB: Samtlige foredrag skal legges ut som nedlastbare pdf-er, Så snart redaktøren har mottatt filene, aktiveres linkene over....

Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune, ønsket velkommen.  Fra venstre: Stine Rybråten, NINA, Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord, Ståle Solem, Budal,  Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret og ordfører Ola Øie.. Refsethås takket samtlige bidragsytre - og overrakte en gavepose med lokalprodusert mat.

Ola Øie, ordfører i Rennebu kommune, ønsket velkommen.  Fra venstre: Stine Rybråten, NINA, Ingrid Nerhoel, Norsk Villreinsenter Nord, Ståle Solem, Budal,  Jan Håvard Refsethås, leder i nasjonalparkstyret og ordfører Ola Øie.. Refsethås takket samtlige bidragsytre - og overrakte en gavepose med lokalprodusert mat.

Forollhogna nasjonalpark markedsføres i dag som "storbukkens rike". Dette fokuset må endres, mener nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug.

Forollhogna nasjonalpark markedsføres i dag som "storbukkens rike". Dette fokuset må endres, mener nasjonalparkforvalter Astrid Alice Haug.

Oskar Puschmann fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. I sommer har Puschmann refotografert i Budal.  Mandag kveld holdt han bildeforedrag i bygda .

Oskar Puschmann fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. I sommer har Puschmann refotografert i Budal. Mandag kveld holdt han bildeforedrag i bygda.

Uten gode kår for de tradisjonelle driftsformene i landbruket, vil landskapet gro igjen.  Utviklingen i 22 områder (se bildet over) er nå dokumentert via refotograferingen til Oskar Puschmann.

Uten gode kår for de tradisjonelle driftsformene i landbruket, vil landskapet gro igjen.  Utviklingen i 22 områder (se bildet over) er nå dokumentert via refotograferingen til Oskar Puschmann.

Her et av bildeparene fra Budal. Foto (nederst): Oskar Puschmann, NIBIO

Her et av bildeparene fra Budal. Foto (nederst): Oskar Puschmann, NIBIO

Noen satser for fullt på det lokale. Ingrid Vingelsgaard orienterte om familiebedriften  Vingelsgaard Gjestgiveri .

Noen satser for fullt på det lokale. Ingrid Vingelsgaard orienterte om familiebedriften Vingelsgaard Gjestgiveri.

Kjell Ove Oftedal benyttet anledningen til å påpeke hvor viktig beiteressursene i Forollhogna-området er for verdiskapningen - og for Røros Slakteri AS.

Kjell Ove Oftedal benyttet anledningen til å påpeke hvor viktig beiteressursene i Forollhogna-området er for verdiskapningen - og for Røros Slakteri AS.

Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) orienterte både om den fryktede skrantesjuka som i fjor vinter for første gang ble påvist i Norge (ei villreinsimle i Nordfjella) - og om det pågående kalvings- og overvåkingprosjektet på villrein i Forollhogna.  Last ned artikkelen om skrantesjuke  (pdf fra villrein.no / en artikkel som kommer på trykk i "Villreinen 2017").

Olav Strand fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) orienterte både om den fryktede skrantesjuka som i fjor vinter for første gang ble påvist i Norge (ei villreinsimle i Nordfjella) - og om det pågående kalvings- og overvåkingprosjektet på villrein i Forollhogna. Last ned artikkelen om skrantesjuke (pdf fra villrein.no / en artikkel som kommer på trykk i "Villreinen 2017").

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas