Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Tre store fostringsflokker fotografert

Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

I løpet av gårdagen ble det fotografert tre store fostringsflokker i Forollhogna, samtlige i Midtre Gauldal kommune. Her den første. Foto: Arne Nyaas

Årlig gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) årlige kalve- og strukturtellinger i de faste overvåkingsområdene Setesdal Ryfylkeheiene, Hardangervidda, Rondane, Snøhetta, Knutshø,  Reinheimen, Forollhogna og Reindalen på Svalbard. I går ble tre store fostringsflokker fotografert i Forollhogna.

Gårsdagens flyfotografering i Forollhogna ble meget vellykket. På grunn av sommervarmen og insektplagen søker villreinen opp på snøfonnene. I år er det sjeldent mye snø igjen i Forollhogna-området, så sent på sommeren. Dette gjør livet langt enklere for villreinen, men også for mannskapet i småflyet. Likevel, lett er det ikke å lokalisere flokkene. Området må gjennomsøkes systematisk.

Samtlige flokker ble fotografert i Midtre Gauldal kommune. Etter endt flytur i går fikk villreinutvalget i Forollhogna følgende beskjed: "Vellykket flyfotografering i dag. Samtlige flokker fotografert i Midtre Gauldal kommune. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark, Røros Flyklubb, Ingebrigt Storli (observatør) og undertegnede (foto). Godt forarbeid av Ingebrigt i felten før flyturen. Flytid: 1 time og 53 minutter; totalt 340 km, snitt hastighet 181 km/t".Bildene under viser de to andre fostringsflokkene (bildet på toppen viser den første):

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

Den minste av fostringsflokkene. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I denne flokken er det mange dyr. Til opplysning: Bildene som sendes til NINA, er alle høyoppløselige. Dette er en forutsetning for å kunne skille mellom simle, kalv og bukk. NB: Legg merke til "snurringen" mot klokka. Dette er en adferd som begynner å bli stadig mer vanlig, også i Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas

I finværet på lørdag var det stor utfart til toppen av Forollhogna. Foto: Arne Nyaas