Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Står langt sør og vest

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna står nå langt sør og langt vest i området. For 10 dager siden stod dyrene langt nord. Denne flokkene ble fotografert i Budal tirsdag 22. august. Foto: Ingebrigt Storli

Villreinen i Forollhogna står nå langt sør og langt vest i området. For 10 dager siden stod dyrene langt nord. Denne flokkene ble fotografert i Budal tirsdag 22. august. Foto: Ingebrigt Storli

Det er nå 19 dager igjen av årets villreinjakt. I dag har det foregått jakt sør for Ya, i området Hanshusvangen-Sætertangen på Kvikne. I tillegg har det foregått jakt på Eidsfjellet.  I kveld melder oppsynet at dyrene trekker videre sørover. Jegerne må regne med at dyrene kan trekke ned i skogen. Både Yr og Storm melder sørlig vind de neste dagene - og relativt høye temperaturer.

Villreinjegerne i Ålen/Haltdalen og Dalsbygda sliter værmessig - og må helt og holdent satse på overgangsavtalene. Problemet de nærmeste dagene kan bli at villreinflokkene trekker ned i skogsområdet i Vingelen/Magnillsjøan. Å jakte i skogen er meget risikabelt, noe jegerne blir advart mot.

- I dag stod dyrene sør for Ya og langt vest på Kvikne. Dyrene var delt på flere mindre flokker. I kveld var dyrene på tur over Sætertangen og trakk videre sørover, opplyser jaktoppsyn Ingebrigt Storli.

- Er du fornøyd med jaktutøvelsen, så langt?

- Ja, det har stort sett gått bra, men noen "riper i lakken" har det blitt, bekrefter Storli som spår at dyrene kommer til å samle seg de nærmeste dagene. - Det gjør de alltid når skyene trekker unna og sola får overtaket. Og store flokker er nærmest umulige å jakte på!

Utvalgsleder Hallvard Urset kan på sin side melde om brukbart med fellinger, anslagsvis 90, da dyrene stod på "nordsida" først i uka.  I Vingelen skal det så langt være veid inn 30 dyr. I år som i fjor har jakta vært best på Kvikne; antall felte dyr på Kvikne er per dato ukjent for undertegnede. Dalsbygda Jaktlag melder på sin nettside om "en treg start på villreinjakta", med 10-12 fellinger så langt. Terje Borgos ved Fjellstyrekontoret i Ålen og Haltdalen opplyser følgende: "Ålen og Haltdalen har skutt vel 20 dyr så langt. Kan ellers melde om fin jakta så langt jeg har oversikten. Ser ut til å være svært lite skadeskyting, men noen rapporter om skyting på lange hold".

Er du villreinjeger? Sjekk siste melding på Villreintelefonen: 82 08 20 90

 

Været er helt utmerket for villreinen; ikke for varmt. I hele Forollhogna-området er det godt med beiter. Foto: Ingebrigt Storli

Været er helt utmerket for villreinen; ikke for varmt. I hele Forollhogna-området er det godt med beiter. Foto: Ingebrigt Storli

Det er fortsatt snøfonner igjen i Forollhogna-området. Her er Hogna-toppen fotografert fra Dalsbygda. Foto: Arne Nyaas

Det er fortsatt snøfonner igjen i Forollhogna-området. Her er Hogna-toppen fotografert fra Dalsbygda. Foto: Arne Nyaas

Situasjon fra dagens jakt på kviknegrunn. Foto: Ingebrigt Storli

Situasjon fra dagens jakt på kviknegrunn. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert på Eidsfjellet i dag (fredag 1. september). Kvikne-bygda i bagrunnen. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert på Eidsfjellet i dag (fredag 1. september). Kvikne-bygda i bagrunnen. Foto: Ingebrigt Storli

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas