Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Vel gjennomført strukturtelling

Arne Nyaas

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Olav Strand (NINA) bruker teleskopet mens Kristin Lund Austvik (Kvikne Utmarksråd) noterer. Bildet er tatt inne på Tangen i Vingelen. I horisont: Langsfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Det ble mye gange og mye kikking etter dyrene for mannskapet som var med på årets strukturtelling. Tellingene gjennomføres årlig umiddelbart etter jaktslutt. I år gikk dyrene spredt, og dette ble ekstra krevende for tellemannskapet.

Ingebrigt Storli (Kvikne Utmarksråd) sendte denne rapporten til undertegnede etter endt telling: "Reinen har gått veldig spredt i høst, så det ble mye gåing og speiding. Takket være mange telefoner tl grunneiere, og tips fra rypejegere og elgjegere, greide vi til slutt å finne nok dyr. Vi fant en god del dyr i følgende områder: Hælfjellet, Svartåsrabben, nord for Gjersjøen, i Bratthøa, oppe på Tangen og i området ved Storbekkbua. Legger med noen bilder som du kan bruke. Hilsen Ingebrigt"

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Nok en flokk telles. Mannskapet har "pakket seg ned" og tellinga gjennomføres. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Dyr fotografert i Vingelen. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Denne bukken er i skikkelig brunst, og da er det bare én ting som gjelder. Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Det koster "å være kar!". Foto: Ingebrigt Storli

Privat nettside: Se flere bilder fra høstfjellet (Vingelen i går)

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas