Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Første møte i nytt utvalg

Arne Nyaas

Det nye villreinutvalget har hatt sitt første møte. Fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad, Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Foto: A. Nyaas

Det nye villreinutvalget har hatt sitt første møte. Fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad, Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Foto: A. Nyaas

Organisering/arbeidsform, økonomistatus/budsjett og likviditet var de viktigste sakene for det nyvalgte villreinutvalget i Forollhogna på møtet i Ålen tirsdag 9. mai. Jakob Nordstad ledet møtet med myndig hånd. Last ned møtereferatet og revidert budsjett.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas