Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Greie forhold i vinterfjellet

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna holder fortsatt til langt vest i området. Dette bildet tok Ingebrigt Storli i går (28. november 2018) i området Russubotn-Vehundbolhøgda.

Villreinen i Forollhogna har det fint om dagen. Beiteforholdene er meget gode. Det er lite snø også i fjellområdet. Fjelloppsyn Ingebrigt Storli sjekket forholdene i går. Han gikk fra parkeringsplassene ved Veibua og over Trepunkten, og videre nordover Hestfjellet. I løpet av dagen fotograferte han en meget stor fostringsflokk på langt hold, og et par mindre bukkeflokker. Se bildene under.

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Beiteforholdene i fjellet er meget gode. Denne bukkeflokken holdt til ved saltautomaten på Hestfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Denne fostringsflokken i området Fremre Russubotn-Vehundbolhøgda ble fotografert på langt hold. I denne hopen er det mange dyr. Foto: Ingebrigt Storli

Ingebrigt opplyser ellers: “Den 15. november var det en stor fostringsflokk i Eidsfjellet. Jeg så den fra Magnhildsjøan. Det var anslagsvis 800 dyr i denne flokken. Den 25. november telte jeg 82 bukker i nordhellinga på Eidsfjellet helt ned mot Gryta. Jeg så dyrene fra veien over Storfloen. Storflokken som jeg fotograferte i dag (28. november), er nok den samme som jeg så i Eidsfjellet den 15. november. Det er fortsatt en del bukker med i storhopen. Dette er nok yngre bukker”.

Ellers: Tidspunktet for rettighetshavermøtet kommer snart (når alt er avklart)….

hognareinen.no - Arne Nyaas