Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kalveandel på 25 prosent

Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

I høstens strukturtelling i Forollhogna ble det påvist en kalveandel på 25 prosent. Bildet over (utsnitt) er fra kalvetellinga i juni 2014. Foto: Arne Nyaas

Resultatet av årets strukturtelling i dagene 20. og 22. september er klart. Oversikten fra Roy Andersen i NINA viser at tellemannskapet studerte seks flokker, alle sør for fylkesgrensa, totalt 1265 dyr. Summeringen viser 316 kalver, 540 simler, 87 ungbukker (1,5 år), 61 bukker (2,5 år) og 261 bukker (3,5 år og eldre). Flokkene befant seg i området Sæterfjellet, øst for Sætertangen, ved Tovardene og ved Stabbstøbekken. Sammenlign, se resultatet for de ni siste årene.

hognareinen.no: Arne Nyaas