Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Kalveandel på 62 i Forollhogna

Arne Nyaas

Denne fostringshopen ble fotografert i Sandfjellet 26. juni 2018. Foto: Roy Andersen, NINA

Denne fostringshopen ble fotografert i Sandfjellet 26. juni 2018. Foto: Roy Andersen, NINA

For første gang har Norsk institutt for naturforskning (NINA) benyttet helikopter i forbindelse med kalvetellingen i Forollhogna. Samtlige fostringsdyr ble funnet i Sandfjellet; noe bukk andre steder. Totalt 1385 dyr ble fotografert tirsdag 26. juni; derav 432 kalver, 260 bukker og 693 simle/ungdyr. Dette gir en kalveandel på 62 kalver per 100 simle/ungdyr. Sammenlign med tidligere år.

Utsnitt av bildet over. Foto: Roy Andersen, NINA

Utsnitt av bildet over. Foto: Roy Andersen, NINA

Se resultatet for de øvrige villreinområdene (oppdatert 30.08.2018). Forollhogna topper oversikten.

hognareinen.no - Arne Nyaas