Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Last ned årsmøtepapirene

Arne Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Årets jaktkvote i Forollhogna foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra 2017 (600 dyr). Foto: Arne Nyaas

Lørdag 21. april er det årsmøte i Forollhogna villreinvald. Møtested er Haltdalen Samfunnshus. Det serveres kaffe fra kl. 10.00 med møtestart kl. 10.30. Flere viktige saker skal behandles, blant andre nytt tellende areal og ny bestandsplan for årene 2018-2021. Årets jaktkvote foreslås til 350 dyr, en reduksjon på 250 fra fjoråret.

Last ned (pdf):

 

Takker for seg etter 22 år som leder

Etter 22 år som leder i villreinutvalget har Hallvard Urset fra Vingelen bestemt seg for at "nok er nok". Han kom inn i arbeidsutvalget/villreinutvalget  i 1995 - og  har siden da vært den øverste ansvarlige for arbeidet i utvalget. Arbeidsutvalget/villreinutvalget i Forollhogna har vært i virksomhet i siden 1965 (53 år). Øvrige ledere (formenn) i arbeidsutvalget har vært: Alfred Asklund (1965-1968), Jens Sætermo (1968-1970), Sven Løvnes (1970-1972), Jon. J. Meli (1972-1979), Tryggve Svergja (1979-1985) og Jon Karstein Skogåstrø (1985-1995).

Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Siste møte i arbeidsutvalget (15. mars 2018) før årsmøtet. Fra venstre og rundt bordet: Jon Arne Aasen fra Haltdalen (styremedlem), Helge Bjerkset fra Singsås (kasserer), Terje Borgos fra Røros/Ålen (sekretær) og Hallvard Urset fra Vingelen (leder). Foto: Arne Nyaas

Stor interesse for det som skjer i villreinområdet

Villreinutvalget i Forollhogna har alltid vært flink til å informere om det som skjer i villreinområdet, ikke minst via nettsida og via publikasjoner som "Hognareinen" og "Forollhogna". Utvalget har også egen Facebookside. Sammenlignet med de øvrige villreinutvalgene/villreinområdene i Sør-Norge troner Forollhogna i ensom majestet på "informasjonstoppen". Men, nå må aktiviteten reduseres. Dette henger sammen med lavere jaktkvoter i årene som kommer. Bladproduksjonen "legges på hylla", og oppdateringene på nettsida blir langt færre enn de har vært de siste årene. Dette er synd, ikke minst for nettsida som genererer stor trafikk. Telleverket viser at 2603 har vært innom startsida i løpet av de siste 30 dagene. Saken om siste minimumstelling er lest 1148 ganger (lagt ut på nettet den 17. mars) og saken om tellefeilen er lest 588 ganger (lagt ut på nettet den 7. mars). I tillegg har siden med opplysninger om minimumstellingene de siste årene hatt 353 besøkende.

Les også: Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres

 

hognareinen.no - Arne Nyaas