Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Minimumstelling 26. februar

Arne Nyaas

Utsnitt av fostringsflokken på totalt 878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal). Foto: A. Nyaas

Utsnitt av fostringsflokken på totalt 878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal). Foto: A. Nyaas

Mandag 26. februar ble vinterens første minimumstelling fra fly gjennomført i Forollhogna. Ni flokker fra Eidsfjellet i sør til Midtre Gauldal/Rennebu i nord ble fotografert; én fostringsflokk på  878 dyr (Langbekkdalstangen i Midtre Gauldal) og åtte bukkeflokker (200 dyr), totalt 1078. Dette betyr at mannskapet må opp i lufta igjen. Men først må det gjøres en ny jobb på bakken.

Last ned tellerapporten (pdf).

Se flere bilder fra flytellinga (privat nettside).

 

hognareinen.no - Arne Nyaas