Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ny minimumstelling gjennomført

Arne Nyaas

Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Den andre minimumstellinga i vinter er gjennomført i Forollhogna. Det skjedde på fredag. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr hvor 826 var fostringsdyr. Kartplott: Arne Nyaas

Villreinstammen i Forollhogna er kraftig redusert. I flytellinga som ble gjennomført fredag 16. mars, ble det satt sluttstrek ved 1036 dyr, 826 fostringsdyr og 210 bukker. Årets jaktkvote kommer til å bli kraftig redusert. Vedtaket fattes av årsmøtet i slutten av april.

Flytellinga fredag 16. mars var krevende for pilot og mannskap. Følgende påpekes i tellerapporten: "Det var på ingen måte perfekte forhold for flytelling i går. Sikten var god, men en sterk sørlig vind skapte mye turbulens og risting. På det mest intense ble vi "blåst" sidelengs nordover i en hastighet på opp mot 300 km/time, mens vi på "returen" sørover slet med hastigheter ned mot 70 km/time. Jeg har vært med på flytellinger i snart 20 år, men har aldri tidligere opplevd forhold som dette".

Én stor fostringshop på 826 dyr ble fotografert, i tillegg fire bukkehoper på til sammen 111 dyr. Tidligere i vinter er det fotografert 99 bukker i Eidsfjellet. Disse går fortsatt i det samme området, og ble lagt til. Sluttstrek ble satt ved 1036 dyr. 

Her noen bilder fra tellnga på fredag:

Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

Bildet viser hovedflokken på 826 dyr. Bildet er høyoppløselig og er tatt fra stor høyde. Se utsnitt under. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av bildet over. Under opptelling legges det et "lag" på hvert dyr. Fotoprogrammet holder styr på antall lag (ett lag for hvert dyr). Foto: Arne Nyaas

Tellerapportene (pdf) kan du laste ned her.

Se flere bilder på privat nettside

 

hognareinen.no - Arne Nyaas