Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Nytt telleforsøk i løpet av uka

Arne Nyaas

Illustrasjonsfoto fra 30. mars 2016. I denne fostringsflokken fotografert på toppen av Sverjesjøhøa på Kvikne var det 348 dyr. Foto: Arne Nyaas

Illustrasjonsfoto fra 30. mars 2016. I denne fostringsflokken fotografert på toppen av Sverjesjøhøa på Kvikne var det 348 dyr. Foto: Arne Nyaas

Været vil klarne opp i løpet av uka, og fredag blir det gjort et nytt forsøk på minimumstelling i Forollhogna. Småflyet er allerede bestilt.

Hvor mange vinterdyr har Forollhogna? I forrige uke ble rettighetshaverne kjent med tellefeilen som ble gjort i 2015 (last ned orienteringen fra villreinutvalget - pdf).  Saken "Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres" er så langt lastet og lest 420 ganger. Dette viser at interessen er meget stor for det som skjer i villreinområdet,  både blant rettighetshavere og andre.

Tellinga på fredag blir viktig. I begynnelsen av mai er det årsmøte (Haltdalen). I tillegg til spørsmålet om tellende villreinareal, er det ventet at mange vil ha kommentarer knyttet til minimumstellingene.

 

hognareinen.no - Arne Nyaas