Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Oter på seterbesøk i Endalen

Arne Nyaas

Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Oteren har satt tydelige spor i snøen i Endalen. Foto 15. mars 2018: Berit Broen, SNO

Redaksjonen mottok denne trivelige eposten fra Berit Broen (SNO) i dag: "Hei! Om du vil ha litt "kosestoff" på Forollhognasida, så kan jo oterns spor fra inni Endalssetra fornøye leserne. Ser nesten hver vinter spor av oter som farter i fjellet, for så å ta et vassdrag ned i lavere terreng. Tror den karen lukter vann! Mvh Berit Broen"

Her to bilder til:

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO

Foto: Berit Broen, SNO