Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Rolige dager for villreinen

Arne Nyaas

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Etter jaktslutt har mesteparten av villreinen beitet vest og nordvest i Forollhogna-området. Beiteforholdene er gode. Foto: Ingebrigt Storli

Onsdag 10. oktober sendte fjelloppsyn Ingebrigt Storli denne eposten til villreinutvalget: “I tida etter strukturtellinga har mesteparten av reinen beitet seg nordvestover på Kvikne. De har gått veldig rolig i tre flokker i området Dalhøa-Storlihøa-Hammerhøa-Sverjesjøen. Trekte sørover mot Sverjesjøen-Falningsjøen og Russu i går ettermiddag. Det har gått igjen en flokk på cirka 300 dyr sør for Ya, i nordhellinga på Sætertangen. I går stod denne flokken på toppen av Sætertangen.”

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Denne villreinhopen ble fotografert på Hammerhøa 9. oktober 2018. Foto: Ingebrigt Storli

Ellers: Om kort tid skal resultatet av årets strukturtelling være klart. Vi kommer tilbake til dette sammen med resultatet av årets jakt. Ha en fortsatt trivelig høst!hognareinen.no - Arne Nyaas