Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Se bildene fra vårfjellet

Arne Nyaas

Årets kalveregistrering i Forollhogna er avsluttet, og snart kommer oppsummeringen fra kalveprosjektet (2016-2018). Dette bildet ble tatt øst for Grønntjønnan onsdag 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Årets kalveregistrering i Forollhogna er avsluttet, og snart kommer oppsummeringen fra kalveprosjektet (2016-2018). Dette bildet ble tatt øst for Grønntjønnan onsdag 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Våren kom ekstra tidlig i år. De to siste feltperiodene måtte fjelloppsynset parkere snøskuterne og ta beina fatt. Kalveprosjektet som startet våren 2016, er nå avsluttet - og snart kommer samlerapporten og konklusjonene etter tre år med registreringer i kalvingslandet.

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli fra Kvikne har øye for det som skjer, og han har sendt noen flotte bilder fra årets registrering. Kos deg med bildene.

Endalen 4. mai; fotografert fra nord på Blåorfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Endalen 4. mai; fotografert fra nord på Blåorfjellet. Foto: Ingebrigt Storli

Bildet viser situasjonen ved Grønntjønnan torsdag 10. mai. Snøen smeltet og vannet flommet. Foto: Ingebrigt Storlil

Bildet viser situasjonen ved Grønntjønnan torsdag 10. mai. Snøen smeltet og vannet flommet. Foto: Ingebrigt Storlil

Bratthøbekken 9. mai. Foto: Ingebrigt Storlli

Bratthøbekken 9. mai. Foto: Ingebrigt Storlli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Øst for Grønntjønnan 9. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Sør for Nordylægeret 15. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Stor-Hiåsjøen 26. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Stor-Hiåsjøen 26. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli

Vest for Litj-Hiåsjøen 25. mai. Foto: Ingebrigt Storli