Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Takket av etter 22 års virke

Arne Nyaas

Etter 22 års virke til beste for Forollhogna villreinområde har Hallvard Urset fra Vingelen takket av som leder. Ingen har innehatt ledervervet lengre enn Hallvard. På tampen av dagens årsmøte lagt til Haltdalen Samfunnshus, benyttet sekretær Terje Borgos anledningen til å takke på vegne av villreinområdet. Foto: Arne Nyaas

Etter 22 års virke til beste for Forollhogna villreinområde har Hallvard Urset fra Vingelen takket av som leder. Ingen har innehatt ledervervet lengre enn Hallvard. På tampen av dagens årsmøte lagt til Haltdalen Samfunnshus, benyttet sekretær Terje Borgos anledningen til å takke på vegne av villreinområdet. Foto: Arne Nyaas

Hallvard Urset fra Vingelen kom inn i arbeidsutvalget/villreinutvalget  i Forollhogna i 1995 - og  har siden da vært den øverste ansvarlige for arbeidet i utvalget. I dag takket han for seg etter 22 års virke som leder. Ingen har hatt dette vervet lengre enn Hallvard.

Arbeidsutvalget/villreinutvalget i Forollhogna har vært i virksomhet i siden 1965 (53 år). Øvrige ledere (formenn) i arbeidsutvalget har vært: Alfred Asklund (1965-1968), Jens Sætermo (1968-1970), Sven Løvnes (1970-1972), Jon. J. Meli (1972-1979), Tryggve Svergja (1979-1985) og Jon Karstein Skogåstrø (1985-1995).

Som takk mottok Hallvard en flott slirekniv med inskripsjon, samt Forollhogna-diplomen. Denne diplomen ble laget først på 1980-tallet, og Hallvard er den 25. som har mottatt denne.

Da Jon J. Meli takket for seg i 2004 etter 33 års virke som leder og  mangeårig sekretær i Forollhogna villreinområde, var det Hallvard som overrakte diplom og gave til dalsbygdingen. Påskjønnelsen da - i tillegg til diplomen - var gratis jakt på storbukk i eget villreinområde. Nå strever området med antall vinterdyr, og gaven nå var mer beskjeden - men like velment!

NB: Vi oppdaterer nettsida med årsmøtereferat i løpet av helga. Nyvalgt leder er Jakob Nordstad fra Tynset/Tolga.

Mange og tunge saker var til behandling på årsmøtet, som i år ble holdt i Haltdalen Samfunnshus. Årets jaktkvote ble satt til 300 dyr. Foto: Arne Nyaas

Mange og tunge saker var til behandling på årsmøtet, som i år ble holdt i Haltdalen Samfunnshus. Årets jaktkvote ble satt til 300 dyr. Foto: Arne Nyaas

 

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas