Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Tellefeil har skapt forvirring - jaktkvoten reduseres

Arne Nyaas

En tellefeil i forbindelse med minimumstellinga for tre år siden (6. mars 2015) har skapt betydelig forvirring. Med en halvtimes mellomrom ble tre flokker øst for Litjhiåsjøen fotografert (flokk 10 på 272 dyr, flokk 11 på 5 dyr og senere flokk 15 på 277 dyr). Se teksten under.

En tellefeil i forbindelse med minimumstellinga for tre år siden (6. mars 2015) har skapt betydelig forvirring. Med en halvtimes mellomrom ble tre flokker øst for Litjhiåsjøen fotografert (flokk 10 på 272 dyr, flokk 11 på 5 dyr og senere flokk 15 på 277 dyr). Se teksten under.

Bestandsmålet i Forollhogna har de senere årene vært 2000 vinterdyr. Kontrollen på at antallet "stemmer" skjer via flytellinger om vinteren, men mannskapet i småflyet har strevd med å finne alle dyrene. I 2008 ble det fotografert 1791 dyr, i 2013 1749 og i 2015 1773. Nå viser det seg at tallet fra 2015 er feil. Det korrekte er 1496. Villreinutvalget har nå orientert samtlige rettighetshavere om dette. Jaktkvoten i år kommer til å bli betydelig redusert.

Last ned orienteringen som er sendt til rettighetshaverne (pdf)

Last ned tellerapporten fra 6. mars 2015

hognareinen.no - Arne Nyaas