Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Villreinutvalget selger to storbukker og fire småbukker

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg har i høst ledige jaktkort på to storbukker og fire småbukker. Blir du en av jegerne? Se teksten under. Foto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg er tildelt to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2019. Jakta etter disse dyrene kan skje på hele villreinområdet med unntak av Grønntjønnan sameie. Kortene selges til høystbydende med en minstepris på kr. 35.000,- per storbukk og kr. 12.500,- per liten bukk.

Anbud sendes Forollhogna villreinutvalg via epost til: post@hognareinen.no. Anbudsfrist er satt til 10. 06. 2019.