Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Vellykket strukturtelling gjennomført

Arne Nyaas

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Årets strukturtelling er gjennomført i Forollhogna. I løpet av to dager ble 1260 dyr fotografert/filmet sør for Ya, i området Magnhildsjøan/Sætertangen. Det endelige telleresultatet blir presentert senere, så følg med på denne nettsida. Foto: Ingebrigt Storli

Fjelloppsyn Ingebrigt Storli har sendet denne rapporten til hognareinen.no etter telledagene i villreinfjellet: “ Det ble gjennomført strukturtelling i Forollhogna lørdag 22. september 2018. Det ble funnet cirka 1160 rein fordelt på fem flokker i området Magnhildsjøan og sørøst på Sætertangen. I tillegg en flokk på 94 dyr på Sæterfjellet. Denne flokken ble filmet og telt opp torsdag 20. september - totalt cirka 1260 dyr. Tellemannskap var Roy Andersen (NINA), Kristin Lund Austvik (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Ingebrigt Storli (fjelloppsyn Kvikne Utmarksråd), Berit Broen (SNO), Stein Raa (mangeårig medarbeider i forbindelse med strukturtellingene i Forollhogna) og Jakob Nordstad (leder i arbeidsutvalget i Forollhogna).”

Til opplysning: Nettsida blir oppdatert med det endelige telleresultatet så snart dette foreligger (red. anm.). Se bilder fra årets stukturtelling (under):

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

God oversikt over dyrene som befinner seg på myrdraget øst for Magnhildsjøan. Se bildet under. Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Ideelle forhold for strukturtelling (flokken studeres via teleskop, se bildet under). Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

En av mange brunstkamper. Foto: Ingebrigt Storli

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Dobbelparing. Foto: Berit Broen, SNO

Se oversikten over tidligere strukturtellinger i Forollhogna

hognareinen.no - Arne Nyaas