Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Viktig for deg som villreinjeger

Arne Nyaas

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

En større fostringsflokk fotografert på kviknegrunn for et par dager siden. Anslagsvis 800 dyr ble sett i området mellom Svartsjøen og Russu. I tillegg har redaksjonen mottatt melding om en bukkeflokk på cirka 25 dyr på Dalhøa (Kvikne) onsdag. Foto: Ingebrigt Storli

Mandag starter villreinjakta. Årets kvote er på 300 dyr. Oppsynsleder Terje Borgos minner jegerne om følgende:

1. Villreintelefonen er i drift, ring 82 08 20 90 (820 820 90). Telefonen blir oppdatert hver dag fra og med i dag (lørdag 18. august) og så lenge jakta varer. Oppdateringen skjer på kveldstid fra cirka kl. 19.00 og utover. For å gi best mulig informasjon kan telefonen bli oppdatert også  senere på kvelden, dersom det kommer inn viktig informasjon som jegerne kan ha nytte av.

2. Alle dyr som skytes, skal legges inn i "Sett og skutt". Dette er et pålegg som Miljødirektoratet har gitt alle jegere. Les veiledningen/viktig (pdf).  Logg inn: Sett og skutt

3. Det skal tas foto av alle skutte kalver og småbukker (jfr. jegerkontrakten).

4. Fyll ut spørreskjemaet for alle skutte dyr. Last ned skjemaet som: 1. Tekst-fil (word) eller 2. Pdf-fil

5. Det skal leveres CWD-prøve av alle dyr 1,5 år og eldre, jfr. prøvepakken som du skal ha mottatt. Prøvepakken inneholder en enkel beskrivelse av hvilke prøver og hvordan disse skal tas. NB: Prøvene bør ikke legges i posten på fredager, men oppbevares i kjøleskap og sendes på mandager. Merkelappen som følger jaktkortet, skal benyttes.

6. Er du på opplæringsjakt som storviltjeger?  Her kan du laste ned og lese en redegjørelse for hvilke regler som gjelder. Last ned (pdf)

 

Villreinutvalget ønsker alle ei riktig god jakt!

 

hognareinen.no - Arne Nyaas