Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Villreinen står langt vest

Arne Nyaas

Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

Villreinen i Forollhogna står fortsatt langt vest i området. Dette bildet ble tatt på Kvikne i går. Foto: Ingebrigt Storli

I går var det mye oppsyn ute i fjellet. Hensikten var å lokalisere villreinen før minimumstellinga. Rapportene fra gårdagen forteller at mesteparten av villreinstammen fortsatt har tilhold på Kviknegrunn, mesteparten nord for Ya.

Værmessig var forholdene gode med sol og nesten vindstille. Mesteparten av dyrene befinner seg sentralt, i området Sandfjellet-Hiåsjøene. I hele vinter har det også gått dyr (bukker) på Eidsfjellet. Når vinden løyer, vil oppsynet også sjekke dette området før tellemannskapet går opp med småflyet.

Her, to bilder til fra sjekken i går:

Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den andre store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Den tredje store flokken i går. Foto: Ingebrigt Storli

Bildene over viser at det er hardt i fjellet. Vinden har pakket snøen og reinen går "opppå".  Nedising av beiter kan være et stort problem for villreinen, som bør forstyrres minst mulig på denne tida av året. Tellinger er likevel nødvendige, men mannskapet i flyet forsøker å vise mest mulig hensyn. Går dyrene samlet, blir flybildene som regel tatt fra stor høyde. Se eksempler på dette (bla ned i artikkelen).

 

 

hognareinen.no - Arne Nyaas