Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

- Har du sett villrein? Ta kontakt med oss!

Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Forollhogna villreinutvalg ønsker tilbakemelding fra alle som ferdes i fjellområdet. - Gi oss beskjed dersom du ser villrein. Oppfordringen kommer fra utvalgsmedlem Kåre Kristen Totlund. Arkivfoto: Arne Nyaas

Villreinutvalget i Forollhogna forbereder vinterens minimumstelling. - Det er viktig med registreringer på bakken før vi går opp med småflyet. Derfor oppfordrer vi alle som ferdes i fjellet - og som ser villrein - om å ta kontakt med meg. Min epostadresse er: kare.totlund@hotmail.com Folk kan også ta kontakt med meg på telefon 957 55 995

Kåre Kristen Totlund, som ble valgt inn i villreinutvalget på årsmøtet i 2018, skal koordinere tellingene i Forollhogna. - Vi har et klart mål om å oppnå et best mulig telleresultat. Vi har søkt nasjonalparkstyret om lov til lavtflygning i perioden 15. februar til 25. april. Denne søknaden behandles administrativt. I tillegg har vi søkt om løyve til å bruke snøscooter i forbindelse med tellingen. Denne søknaden behandles av nasjonalparkstyret tidligst 1. mars. Vi er derfor avhengige av at personer som ferdes i fjellet, gir beskjed til oss/meg dersom de ser villrein, understreker Totlund som har som mål å få gjennomført årets minimumstelling i månedsskiftet februar/mars, eller så fort forholdene tillater det etter 15. februar.


SNO bidrar

Mannskapet til Statens naturoppsyn (SNO) er mye i fjellet på denne tiden av året. Hovedmålet nå er å spore jerv. Følgende presiseres på deres nettside:: “Overvåking av rovviltbestandene er en omfattende og arbeidskrevende oppgave for SNO. De nøyaktige bestandsmålene som er satt i rovviltforliket krever en stor feltinnsats for å kunne fastslå hvor store bestandene er av de enkelte artene. Mest omfattende er overvåkingen av jervbestanden, der sporing, hikontroller og innsamling av DNA-prøver (ekskrementer) krever at SNOs feltpersonell tilbakelegger årlig over 120.000 km. Analysene av det materialet SNO samler inn, blir foretatt av Rovdata.”

Feltmannskapet til SNO har i mange år vært en viktig bidragsyter i rapporteringen om hvor villreinen står i Forollhogna-området.


Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas

Sikre tilbakemeldinger på hvor villreinen står i området, er avgjørende før småflyet fra Røros Flyklubb går på vingene. Arkivfoto: Arne Nyaas