Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Digitale jegere

Kristin Lund Austvik

Nå kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet.

Nå kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet.

Fra og med jaktåret 2019/2020 kan alle jegere vise digital dokumentasjon av jegeravgiftskortet, registrering som lisensjeger og autorisasjon som jegerprøveinstruktør.

Det digitale formatet er sammen med det tradisjonelle papirkortet å betrakte som gyldig jegeravgiftskort i henhold til § 4 i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Skyteprøve for storviltjegere må foreløpig dokumenteres på vitnemål som jegerne får på skytebanen eller som de skriver ut fra Miljødirektoratets hjemmeside og tar med seg på skytebanen for dokumentasjon.

For alltid å kunne dokumentere at jegeravgiften er betalt, kan jegerne laste ned jegeravgiftskortet (som pdf) til telefonen, ta skjermbilde eller skrive det ut fra Min jegerside før de går på jakt. Mange jegere vil dette jaktåret også fortsatt ha tilgang til det tradisjonelle jegeravgiftskortet i papir og benytte dette til å dokumentere jegeravgift og skyteprøve.

Dersom du velger å kun ha med elektronisk jegeravgiftskort; husk å ha nok strøm til telefonen.