Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Ettersøk i villreinfjellet

Kristin Lund Austvik

DSC_0310.JPG

Når er man forpliktet til å gjøre et formelt ettersøk? Hva innebærer forfølgelsesretten? Må jeg varsle noen om dyret ikke blir funnet? Alt dette og mere til får du svar på i en artikkel i «Jakt og fiske» , medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fra 2018.

Reglene omkring ettersøk er ikke alltid like klare, men denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite og NJFF har også spurt Miljødirektoratet der reglene er uklare.

Artikkelen er rettet ettersøk på elg og hjort, men det meste av det som står er direkte overførbart til villreinfjellet. Vær imidlertid obs på at det ikke er påbudt med godkjent ettersøkshund ved ettersøk på antatt skadet villrein.

"Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst" § 28 pålegger også enhver jeger å avlive skadet storvilt, men med visse forbehold: "Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre unødige lidelser”. Vær også obs på at man i slike tilfeller må være sikker på at dyret er virkelig skadet og at det ikke for eksempel bare har vrikket foten.

Jaktoppsynet i Forollhogna minner også om at alle bomskudd og skadeskudd skal meldes ifra om til oppsynet.

JFF-artikkel om ettersøk.