Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Sekretær - Forollhogna villreinvald

Arne Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Dagens villreinutvalg, fra venstre og rundt bordet: Terje Borgos (sekretær), John Arne Aasen, Kåre Kristen Totlund, Jakob Nordstad (leder), Kjetil Eggen, Terje Tovmo og Jorid E. Bjørnevold. Arkivfoto: A. Nyaas

Forollhogna villreinvald kjøper sekretærtjenester og ber nå om tilbud fra lokale aktører med faglig kompetanse. Villreinutvalget ønsker å inngå en ny avtale på 5 (fem) år. Sekretæren skal ha ansvaret for den daglige drifta. Arbeidsoppgavene er klart spesifisert i utlysningsteksten. Arbeidsoppgavene vil variere noe fra år til år, men forventes å utgjøre minimum 150 arbeidstimer per år. Last ned utlysningsteksten (pdf).

hognareinen.no - Arne Nyaas