Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Send inn fotografi av felt dyr

Kristin Lund Austvik

Bildene som sendes inn skal brukes for å se nærmere på sammenhengen mellom blant annet gevirutvikling, vekt og generelle trekk hos dyrene, så hvordan bildene tas er avgjørende.

Skjema for å sende inn finner du lengre ned på siden.

Her er et eksempel på hvordan bildet burde tas:

Ta et bilde av det skutte dyret med våpen ligende langs oppå dyret til forhold.

Ta et bilde av det skutte dyret med våpen ligende langs oppå dyret til forhold.


Innsending av bilde:

Bilder kan sendes inn med skjemaet under. Oppstår det problemer ber vi deg sende bilde, vekt på dyr og kortnummer til post@hognareinen.no .