Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Skolejakt og salg av fellingstillatelser

Kristin Lund Austvik

Forollhogna villreinutvalg ble av årsmøtet tildelt kort på to storbukker og fire småbukker (liten bukk) for salg i 2019. Det kom inn totalt 10 søknader på 12 kort på liten og stor bukk. Kortene ble i styremøte av 24.06 vedtatt tildelt de som ga de høyeste budene. I henhold til GDPR-direktivet som trådte i kraft i 2018 vil ikke lister med jegernavn publiseres, men de som ga de høyeste budene har fått tilbud per e-post. Eventuelle reserver vil kontaktes fortløpende.

Årsmøtet ønsket også at det skulle settes av nok kalvkort til at alle ungdomsskolene med tilknytning til Forollhogna kunne få tildelt fellingstillatelse med formålet opplæringsjakt. Det ble derfor satt av 7 kort til dette formålet ettersom det er 7 aktuelle ungdomsskoler. Til sammen mottok villreinutvalget søknader fra alle 7 ungdomsskoler. Alle ungdomsskolene får dermed tildelt kalvkort i 2019.

DSC_1345.JPG