Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Skyt en liten kalv i høst

Kristin Lund Austvik

Simlenes gjennomsnittsalder i Forollhogna er lav (kjevedata). Hele 90 % av 1,5 åringene overlever jakta, men bare 57 % prosent av 8,5 års simlene

En gjennomsnittlig simle i Forollhogna blir bare 4,5 år gammel. Vil en så lav alder føre til senere brunst, lavere kalvevekter og dårligere produksjon?

Forollhogna villreinområde har fra 2019 vedtatt å endre aldersfordelingen i avskytingen til et høyere uttak av kalv for slik å øke andelen eldre simler i stammen.

For å oppnå målet om høy produksjon og høye slaktevekter, henstilles jegerne om å ikke skyte de største kalvene.

I denne PDF-fila finner du bilder og forklaring på typiske kjennetegn på store og små kalver.

Hvis du får sjansen til det i høst håper vi du skyter en liten kalv. Foto: Stein Kaasin

Hvis du får sjansen til det i høst håper vi du skyter en liten kalv. Foto: Stein Kaasin