Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Aktuelt

Vellykket minimumstelling

Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Onsdag 20. mars ble det gjennomført ei vellykket minimumstelling i Forollhogna. Kart: Arne Nyaas

Et grundig forarbeid av fjelloppsynet på bakken i forkant resulterte i ei vellykket minimumstelling onsdag 20. mars. Opptellingen av flybildene viser totalt 1248 dyr, 1027 simle/kalv og 221 bukker, fordelt på 10 tellebilder.

hognareinen.no - Arne Nyaas

Årets minimumstelling ble vellykket, til tross for tidvis meget dårlig sikt nord for Ya. Et meget godt forarbeid av fjelloppsynet i forkant, med Ingebrigt Storli som “primus motor”, la grunnlaget for dette. Fjelloppsynet var på plass i fjellet mens tellinga pågikk. Forsøket med å benytte jakt-/sikringsradio mellom flyet og mannskapet på bakken, ga et meget godt resultat. Dette kommer til å bli videreført ved framtidige tellinger.

Resultatet av tellinga legger rammene for årets jaktkvote. Vedtaket fattes av årsmøtet lørdag 27. april. Møtestedet er Klættheim Forsamlingshus i Budal.

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Utsnitt av storhopen på 852 dyr (simle og kalv). Flokken ble fotografert fra stor høyde uten at dyrene ble forstyrret. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Forstyrret ble heller ikke denne bukkehopen på 32 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

Bukkene liker seg sør for Ya. I hele vinter har det gått bukker på Eidsfjellet. I denne hopen var det 59 dyr. Foto: Arne Nyaas

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

18 bukker nord for Stavilldalssetra i Rennebu. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli

Bukker fotografert sørøst for Haugsetra i Midtre Gauldal. Foto: Ingebrigt Storli